Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering våren 2020

Ängsblomman förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Planering

Våren 2020

 

Syfte:

Vi vill att barnen ska utveckla det svenska språket. 

 

Bibehålla föräldrars och barns delaktighet.

 

Metod:

Läsa böcker, Veckans ramsa, Bilder, samling.

Använder appen UGGLO där vi lyssnar på böcker på våra olika språk.

Vi benämner prepositioner tydligt.

 

Mål:

 

Enhetens övergripande mål.

 

 

 

Ökad delaktighet för barn och föräldrar.

 

 

 

Förändra och utveckla lärmiljöerna.

 

 

 

Mål för Gula gruppen:

Att barnen ska kunna några känslor (arg, glad, ledsen)

Att barnen känner till dom enklaste prepositionerna (i, på, över och under)

Att barnen har koll på vad man ska ha på sig och hur vi använder våran tallrik och glas m.m.

 

Dokumentation:

 

 

 

Bilder.

 

 

 

projektor.

 

 

 

Böcker.

 

 

 

 

Utvärdering:

 

 

 

Vi reflekterar en gång i veckan på planeringen och utvärderar i slutet av terminen.

 

 

 

Vad gick bra?

 

 

 

Vad kan vi förändra?

 

 

 

Uppnådde vi målen?

 

 

 

Varför i så fall, varför inte?

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback