Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Empati våren 2021

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Att barnen lär sig fråga innan de tar leksaker från ett annat barn.

Att barnen hjälper varandra i såväl vardagssituationer som när ett barn är ledset.

Att barnen får samtala kring frågor om hur vi är mot kompisar och andra människor.

 

Aktivitet:

Vi arbetar med kroppen och hjärtat. I samband med hjärtat och alla hjärtans dag samtalar vi kring hur vi är mot varandra.

Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hjälpa varandra samt att vi samtalar om olika situationer under dagen där barnen kan hjälpa varandra. Detta för att barnen ska lära sig att hjälpa varandra och att även lära sig fråga sina kompisar om hjälp. Genom at samtala om det direkt i de olika situationerna får barnen en större förståelse för när och hur man kan hjälpa varandra.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback