Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Längd och mätning

Klagstorps skola F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vi kommer att arbeta med att uppskatta och mäta längder. Vi kommer att arbeta med förvandling mellan centimeter, decimeter, meter och kilometer. Vi kommer också att titta lite på hur man gjorde förr, innan metern var uppfunnen.

Mål med arbetet

 • Du ska bli bra på att uppskatta och mäta längd.
 • Du ska kunna mäta och rita sträckor.
 • Du ska kunna växla mellan olika längdenheter.
 • Du ska kunna välja längdenhet.
 • Du ska känna till något om hur man mätte förr.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta mycket praktiskt med längd, du ska mäta och uppskatta längder.

Visa din kunskap - Bedömning

Det här ska du kunna:

 • Visa hur lång en centimeter är, och ge exempel på saker som är ungefär en centimeter långa
 • Visa hur lång en decimeter är, och ge exempel på saker som är ungefär en decimeter långa
 • Visa hur lång en meter är, och ge exempel på saker som är ungefär en meter långa
 • Omvandla längder mellan centimeter, decimeter och meter. Exempelvis "Jag är 154 cm lång. Det är samma sak som 1 m, 5dm och 4 cm. Eller kanske 15 dm och 4 cm."
 • Du ska kunna välja vilken längdenhet som passar när man ska beskriva längden på tex en spik, en bil eller en människa.
 • Mäta med hjälp av linjal.

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen
Längd och mätning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback