Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik 7c kap 4 Bråk

Bleketskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

För att nå målen i detta kapitel skall du träna/göra och lära dig • vad ett bråk är • vad en andel är • att skriva ett bråk i bråkform och i blandad form, • att beräkna delen av det hela • att jämföra bråk, • att förlänga och förkorta bråk • att addera och subtrahera bråk, • att uttrycka andelar i bråkform och decimalform

Under uppgifter finns korta genomgångar att titta på om ni missat någon lektion eller behöver en extra förklaring.

 

UNDERVISNING

För att nå målen i detta kapitel skall du träna/göra och lära dig
·       vad ett bråk är
·       vad en andel är
·       att skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
·       att beräkna delen av det hela
·       att jämföra bråk
·       att förlänga och förkorta bråk
·       att addera och subtrahera bråk
·       att uttrycka andelar i bråkform och decimalform

Fördjupning
·       mer om bråk, andelar och förhållanden
·       mer om bråk, förlänga och förkorta
·       mer om bråk, addera och subtrahera
·       mer om bråk, i bråkform och decimalform

I undervisningen kommer följande att ingå
·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner i grupp
·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

 Ni kommer att jobba med:
1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen, uppgifterna för varje lektion är där ni minst bör vara för att hinna med kapitlet.
2.   Genomgångar enligt nedan.
3.   Läxan är att vara i fas med planeringen. 
4.
För djupare kunskaper, efter röd kurs arbetas med svart kurs.

 

 

Vecka 8

Tisdag 18/2

Onsdag 19/ 2

Torsdag 20/2

Fredag 21/2

Uppdaterad
2020-02-26

Olika förmågor

Problemlösning

Genomgång prov

Problemlösning

Intro bråk
Del av hel

Mer än hel

Läxa till nästa gång hel, del

Uppgifter

23, 24, 27

 

1,4,5,6

1-15

 

23-27, 2, 7

 

12, 13, 31, 35, 36

1-13

Vecka 9

Tisdag 25/2

Onsdag 26/2

Torsdag 27/2

Fredag 28/2

 

 

Del av ett antal

Beräkna delen Olika bråk men lika andel

Förlänga och förkorta bråk

Repetition av veckan
rep 15 + 16 (s288-)

Uppgifter

16-21

22-34

35-41

1-3 på rep 15 & 16

 

14-19

20-37

38-51

1-7 på rep 15 & 16

 

 

 

 

Alla på rep 15 & 16

Vecka 10

Tisdag 3/3

Onsdag 4/3

Torsdag 5/3

Fredag 6/3

 

 

Addera och subtrahera bråk med lika och olika nämnare

Studiedag

Tal i bråkform och decimalform

Tal i bråkform och decimalform

Uppgifter

42-55

 

56-62

Repetition 15+16

 

52-65

 

66-74

75-80

 

 

 

 

 

Vecka 11

Tisdag 10/3

Onsdag 11/3

Torsdag 12/3

Fredag 13/3

 

Senaste start av Diagnos

Diagnos

Genomgång Diagnos

Arbetsblad eller

Repetition

Uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 12

Tisdag 17/3

Onsdag 18/3

Torsdag 19/3

Fredag 20/3

 

 

Arbetsblad eller

Repetition 17+18

Kapitel 4
Prov del 1

Uppslaget

Andelar och förhållande

Uppgifter

Repetition 17

 

S 177

Repetition 18

 

 

 

S 164-165

 

 

 

 

S 185

1-8

Vecka 13

Tisdag 24/3

Onsdag 25/3

Torsdag 26/3

Fredag 27/3

Genomgång prov del 1??

Mer om förlängning och förkortning

Mer om addera och subtrahera bråk

Mer om tal i bråkform och decimalform

Kapitel 4
Prov del 2

Uppgifter

arbetsblad

arbetsblad

arbetsblad

 

 

 

 

 

 

 

9-18

19-25

26-32

 

 

 
 

 

 

 

 

Begrepp

bråk
täljare
nämnare
andel
förkorta

 

 

 

bråkform
blandad form
förkorta
förlänga

 

BEDÖMNING

Förmågor

E

C

A

Lösa

problem

 

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

Du har grund-läggande kunskaper om bråk

Du har goda kunskaper om bråk

Du har mycket goda kunskaper om bråk

Metod/redovisning

 

Dina metoder/redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är ut-vecklade och går att följa

Dina metoder/redo-visningar är välut-vecklade och ny-anserade och går att följa

Reflektion/

Analys/

Kommunikation

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Genomgångar Bråk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback