Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3 - 9

Arabiska/Sagokistan/ قصص الطفولة

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Vi läser om häxor, prinsar, troll och drakar på det arabiska språket. Vi kommer på olika sätt stöta på och lära oss om olika begrepp och mönster i sagorna från både vår egen kultur och andra. Vi kommer att läsa mycket och ta del av så många olika typer av sagor som möjligt

Syfte:

 

Att utveckla

 

 • Kunskaper om hur en saga kan byggas upp
 • Din förmåga att samtala om sagors innehåll
 • Din förmåga att förstå sagors budskap och symbolik
 • Din fantasi och kreativitet
 • Din förmåga att analysera en film
 • Din förmåga att söka fakta på nätet samt att värdera den fakta du hittar

 

 

Centralt innehåll:

 

Genom att arbeta med sagor på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att skriva, läsa, tala och lyssna.

 

 • Du kommer att få läsa och samtala om sagor av olika slag (fabler, folksagor, konstsagor.)
 • Du kommer att få lära dig vad som kännetecknar en saga, hur man kan inleda en saga, typiska händelser i en saga samt hur en saga kan avslutas
 • Du kommer att få lära dig skrivregler

 

Arbetsuppgifter:

 

Läsning

 

 • Du kommer att få läsa och lyssna på flera olika sorters sagor. Du kommer även att få söka fakta på nätet som du ska läsa och värdera.

 

Skriftligt

 

 • Göra en analys av en film som vi kommer att titta på.
 • Skriva en faktatext om en sagoförfattare.
 • Skriftligt prov 

 

Muntligt

 

 • Diskussioner och samtal i smågrupper.
 • Redovisa om din författare muntligt .

 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter