Skolbanken Logo
Skolbanken

NTA

Brogetorp förskola, Flen · Senast uppdaterad: 13 september 2023

I december 2020 är NTA-lådorna aktiva pedagogiska verktyg på alla förskolor i förskoleområde A, så att läroplanens natur och teknikmål kommer till barnens praktik .

1. 2020-02-18

2. Alla pedagoger på Granen.

3. I första hand 4 och 5 åringar.

4. NTA Lådorna.

5.  Alla förskolor i Flens kommun jobbar med NTA lådorna för att väcka barnens intresse för natur och Teknik.

6. Genom att utföra olika experiment  vill vi öka barnens vetgirighet och starta tankeprocesser.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback