Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Att skriva novell

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Du ska under några veckor träna på att skriva en novell.

Mål i läroplan och kursplaner

Konkreta mål

Målet är att du ska känna till vad som kännetecknar en novell och du ska själv författa en novell, enligt konstens alla regler. Novellen ska ha tydlig röd tråd, ha med typiska novellingredienser och innehålla en träffsäker miljö- och personbeskrivningar.

 

 Eftersom vi inte har läst några noveller innan du åkte så kanske du kan läsa några noveller från nätet så förstår hur en novell kan se ut.

 Din novell ska utspela sig i den miljön som du befinner dig just nu. Tänk då på att ha med miljöbeskrivningar.

Den ska vara mellan 1-3 tre sidor.

 

 

Novellrecept:

 

- Texten är kort

- Koncentrerad till en händelse med eventuella tillbakablickar för perspektiv

- Få personer

- Problem/konflikt som till sist får en upplösning

- Tydlig "röd tråd"

- Skrivs oftast i Jag- eller tredje-persons perspektiv

- Kortfattad beskriven miljö

- Utspelas under kort tid

- Parallellhandling förekommer ofta

- Inre monolog är vanligt

- Handlingen börjar ofta mitt i handlingen – in medias res

- Slutet innehåller en knorr eller poäng

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen
Novellmatris
GA svenska Att skriva novell
Uppgifter
Novell - Här lämnar ni in er färdiga novell
Skriva novell