Skolbanken Logo
Skolbanken

Närmiljöspaningar

093261 Förskolan Sture, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Spiran fortsätter utforska närmiljön, förflytta oss i grupp och söka spår av aktuella intresseområden. Stadsmötena blir till skattjakter där våra upptäckter lockar oss vidare med förtjusning både språkligt och motoriskt.

 

Inför undervisningstillfället

 Förbereda bilder och skatter (fysiska föremål som ska ligga gömda längst med vägen). Fortsatt fokus på djur och barnens ansikten men också spöken, godis och populärkulturella favoriter så som Gummy Bear, Pippi Långstrump, Baby Shark, Greta Gris och Bamse. 

  

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Uppleva en positiv känsla av att röra sig i grupp. Ökad vana att röra sig utanför innergården, i närmiljön och i varierad terräng. Språklig stimulans och utmaning genom de teman de möter som de redan visat intresse för.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

- Fördjupad språklig förmåga, dels genom att själva prata och berätta men också genom gruppens engagemang. 

- Motorisk utveckling genom att få röra sig i varierade miljöer, samt vana att röra sig i mindre grupp i sin när- och/eller hemmiljö.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Stadsvandring/gårdsvandringar med skattjakt där element från spridda intresseområden leder dem vidare.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad har du hittat? Vad har (kompisens namn) hittat? Varför är den här? Vad tror du vi kommer hitta mer?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

  Vad ska vi göra? Vad ska vi leta efter? Vad tror du att vi hittar?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 (I anslutning till aktivitet, men sedan också i reflektion kring dokumentation) Vad gjorde du/ni? Vad hittade du? Vad hittade (kompis namn)? Vad vill du leta efter mer?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter