Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Sagor, sv år 1

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Vad är typiskt för en saga? Vad ska en saga innehålla? Tillsammans kommer vi att bygga upp kunskap om sagor och om hur de ska skrivas innan det är dags att skriva och illustrera egna berättelser.

Det här ska vi arbeta med:

Vi ska arbeta kring sagor på olika sätt för att bygga upp kunskap om sagor och deras utformning innan vi slutligen skriver egna sagor.

 

Så här ska jag arbeta:

Jag ska arbeta med sagor genom att:

  • lyssna på några klassiska sagor
  • prata om vad sagorna handlar om och om några typiska språkliga drag
  • titta på korta filmer om vad en saga ska innehålla
  • placera ut bilder från sagor i rätt ordning och använda vanliga tidsord för att beskriva vad som händer
  • använda mig av ett sagoschema för att t.ex. urskilja karaktär och problem i en saga och för att planera min egen saga.

 

Det här ska jag kunna:

Jag ska kunna skriva en saga med en tydlig inledning, handling och avslutning, och även rita bilder till. Jag ska kunna skriva med läslig handstil.

 

Så här kommer mitt arbete att bedömas:

Mitt arbete med sagor kommer att bedömas genom att skrivparets egen saga med bilder bedöms utifrån målen över vad du ska kunna. 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback