Skolbanken Logo
Skolbanken

Språklig medvetenhet och språkljud

093271 Förskolan Klara, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Språk och språkljud

 

Lärandefokus

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 

Barnen ska få gå på rim-jakt vilket de gjort en gång tidigare. De får tillgång till kamera och lärplatta för att fota saker som rimmar så ska vi tillsammans på förskolan skriva ut och projicera rimmen samt samtala om orden och dess stavelser och ljud. 

 

Förra gången fick barnen hitta rim som vi pedagoger gjort i förväg, men denna gång ska barnen tillsammans få hitta saker utomhus som rimmar.

 

 

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Vi vill att barnen ska börja reflektera över ord och stavelser samt hur dessa kan delas upp i olika stavelser och ljud. Detta hoppas vi ska leda till att vi främjar barnens intresse och glädje för läs- och skrivförståelse. 

 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

 Vi vill att barnen ska utforska och laborera med språkljud för att få chans att utveckla sina förmågor och medvetenhet kring just språkljud. 

 

  

 

Pedagogisk dialog

 

 

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 

Vad är ett rim?

 

Kan ni ge ett exempel på ord som rimmar?

 

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 

Hur kan vi veta att ett ord rimmar?

 

Hur ska vi tänka för att hitta rim?

 

 
Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?
Hur vet ni att sakerna ni fotade var ett rim?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback