Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Naturen på vintern

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Fast det är riktigt kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv ute i naturen. Kanske har du sett spår i snön någon gång. Vem har tassat där, tror du? Många växter har vissnat, men några är fortfarande gröna, som lingonriset. Löven på björken är borta, men granen har kvar alla sina barr. Tur är väl det, annars skulle vi inte kunna ha någon julgran. Nu ska du få veta mer om hur naturen fungerar på vintern.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

  • ge exempel på hur olika växter klarar vintern.
  • förklara hur olika djur kan överleva i kylan.

Vi kommer att:

  • ha genomgångar
  • arbeta med boken "Koll på NO"
  • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
  • titta på filmer

Så här visar jag att jag kan

  • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet
  • genom att illustrera och svara på olika frågor både muntligt och skriftligt.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Naturen på vintern
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter