Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Idrott och hälsa åk 4 2019/2020

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-5. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten

Innehåll

Så här ska vi arbeta med idrott och hälsa.

I arbetsområdet idrott och hälsa kommer du att utveckla kunskaper om balans, koordinisation, styrka, motorik, kroppskontroll, kroppsuppfattning, säkerhet och samarbete med kamrater. Vi kommer tillsammans utmana rörelseförmågan i olika miljöer utomhus och inomhus. För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika friidrottsgrenar, redskapsbanor, lekar, rörelse till musik och sporter som tränar styrka, balans och smidighet.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

  • din förmåga att genomföra och anpassa din rörelseaktivitet efter miljön, inomhus och utomhus och i förhållande till kamrater
  • din förmåga att förebygga risker och skador för egen del och för andra.
  • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer,
  • din förmåga att planera och genomföra olika lekar och spel och samtala kring dem utifrån upplevelsen av rörelsen, kroppsuppfattning, självbild och hälsa,
  • Din förmåga att röra dig till musik

Bedömning - I arbetsområdet bedöms...

  • på vilket sätt du kan delta i lekar och spel med sammansatta motoriska grundformer
  • hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten
  • på vilket sätt du kan beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel
  • på vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp
  • på vilka olika sätt du rör dig till musik

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att läraren ser och lyssnar på dig när du arbetar och på det du gjort. Du kommer då att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. Bedömningen kommer även att ske genom att du dokumenterar ditt arbete och att du får hålla i och leda en aktivitet för dina klasskamrater.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika redskapsbanor, lekar och spel som i sig tränar styrka, balans och smidighet. Du kommer att få lära dig om kroppens förmågor och hur du kan påverka din kropp och hälsa. Vi kommer tillsammans att diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana rörelseförmågan i olika miljöer inomhus och utomhus, upplevelsen av aktiviteten och hur vi skapar trygghet för alla i aktiviteterna. Du kommer att få dokumentera ditt arbete när du planerar för att hålla i och leda en aktivitet för dina klasskamrater.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Matriser i planeringen
DROTT OCH HÄLSA Lgr11 bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter