Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund - hur är vi på nätet?

Särskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Du ska får lära dig om källkritik och hur du kan tänka när du läser och ser bilder på nätet. Du ska också få lära dig om hur du agerar själv på nätet.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna hämta information från internet.

Du ska kunna resonera om informationen du hämtat. T ex Vad är tyckande och vad är fakta?

Du ska kunna samtala om internet och ge exempel på någon handling och dess konsekvens. 

Undervisning - arbetssätt

Vi utgår från boken "Värsta bästa nätet" och samtalar utifrån den. Vi diskuterar t ex fejkade konton, pranks, dåliga hemligheter, om näthat, om att fota och filma. 

Vi kommer också att se och diskutera kring avsnitt från ur.skolas serie " Är det sant?" utifrån områden källkritik, reklam, nyheter, bildmanupilation och att publicera själv på nätet. 

Du ska få söka efter information själv och värdera den utifrån vad du lärt dig. 

 

Elevinflytande

Utifrån elevernas egna upplevelser, vad de tycker är viktigt och vad som framkommer i samtalen förändrar vi lektionsuppläggen.

 

Bedömning

 

Under arbetet bedömer vi din förmåga att resonera kring information på internet och handlingar/konsekvenser.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

söka och värdera information från olika källor.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.

Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.

Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter