Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Statistik Vektor Åk 7 - Kapitel 4

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I kapitlet om statistik bekantar vi oss med några olika typer av diagram, som är användbara då vi vill presentera resultaten av en undersökning. Avslutningsvis kommer alla att få göra en egen statistisk undersökning och göra diagram med hjälp av iPad.

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete
  Alla elever börjar på spåret ”STARTA” (gröna spår) och rättar den. Alla uppgifter som blev fel löser man igen på baksidan i skrivbok (gäller alla spår). Om man har fler än två fel jobbar man vidare på spåret ”ETT VARV TILL”(blå spår), rättar den och jobbar sedan på spåret ”KÖR VIDARE”(lila spår). De som hade två eller färre fel fortsätter däremot med spåret ”KÖR VIDARE” (lila spår)och sedan spåret ”ÖKA”(röda spåret)
  Vi har ett digital läromedel: Intermatte. Man får byta ut det tredje spåret i boken mot övningar i InterMatte på liknande nivå
 • Gruppuppgifter
 • Diskussioner
 • Läxor 
 • NOK Vektor filmer: https://digital.nok.se/web/site-629844/state-jurdcobxgyra/page-629910
 • Intermatte på nätet https://mitt.intermatte.se/
 • https://www.geogebra.org/m/GvGg2a9N
 • För att öva inför matteprovet (kap. 4.1 - 4.3) är det bra att jobba med följande:

  • Repetitionsuppgifter i boken s. 176-179
  • Ni ska kunna sammanfattningen och begreppen på s. 183-185.
  • Läs "lässidorna" inför varje delkapitel och gör några uppgifter på delkapitlet för att kolla att ni kan det.
  • Se mattefilmerna på NOK vektor
  • Träna på Intermatte kap 3 och 4 på nätet https://mitt.intermatte.se/ 
  •  

I det här kapitlet, "Statistik", jobbar vi med följande delkapitel:

 • 4.1 - Tabeller och diagram
 • 4.2 - Lägesmått
 • 4.3 - Spridningsmått

 

Begrepp som du behöver lära dig:

 • stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, histogram, cirkeldiagram, frekvenstabell, aktivitet, avprickning, frekvens, relativ frekvens, cirkelsektor, intervaller, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, spridningsmått, variationsbredd, kvartilavstånd, låddiagram.

 

 

Så här jobbar vi på lektionerna:

 • startuppgifter (en-två-alla)
 • genomgångar
 • filmer
 • praktiska uppgifter 
 • gemensamma uppgifter
 • egen räkning

 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.
 • Övningar på InterMatte
 • begrepp läxförhör 17/3
 • Skriftligt prov 26/3

 

 

Elevdel

v. 8 ska man bli klart med 4.1 Tabeller och diagram

läs genom och förstå sid 140 - 146
träna på uppgifter sid 146 - 149: grönt spår
rätta och lös igen de uppgifter som du har gjort fel.
om du har mer än två fel, jobba vidare blå och lila spåret, annars jobba på lila och röda spåret.
Du får byta ut ett spår mot övningar på intermatte.

 

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen
Vektor Åk 7 - Kapitel 4 - Stenstorpsskolan 2016/2017
Uppgifter
Matteprov kap.4
Matteprov kap. 4
Begreppsförhör kap. 4
Begreppsförhör kap. 4
Uppgift 5

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback