Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

"Liten"

Tullmästaren förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

"Liten" - ett arbetsmaterial med känslor

På Tullmästarens förskola vill vi arbeta med materialet "Liten" på alla avdelningar, som en del av vårt värdegrundsarbete. Vi utgår från hemsidan www.jagvillveta.se. Där finns olika verktyg, material och lektionstips. Under varje hösttermin arbetar förskolan mer intensivt med Liten men det finns med under hela året.

Såhär kan arbetet med "Liten" se ut:

 • Läsa boken om Liten
 •  Prata och benämna de olika känslorna utifrån känslokort och fotografier på olika människor
 •  Fotografera barnen när de illustrerar olika känslor
 •  Få barnen att våga tala inför grupp
 •  Påvisa familjesituationer, hur ser min familj ut
 •  Estetiskt uttrycka känslor, måla känslor, dansa känslor, illustrera känslor med kropp och mimik och dramatisera

 

Mål

Vi vill att barnen på förskolan ska:

 • Veta vad stopp-handen är
 • Kunna säga/visa NEJ
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor samt förstå/läsa av andras känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
 • Barnen ska känna sig trygga på förskolan

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter