Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Litteraturdiskussion

Södra latins gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Litteraturdiskussion i grupp av Hjalmar Söderbergs klassiska verk ht 2019.

Bokdiskussion – förberedelse och bedömning

 

Bokdiskussionen står på två ben. En del är förberedd och en del är oförberedd. I den förberedda delen tar du själv med dig tankar om boken som rör handling (fokus på fabel, tema och motiv), dramaturgi (vändpunkter och klimax), miljö, tid, karaktärer, tema, motiv och tolkning). Du får ha med dig ett papper med anteckningar och citat till diskussionen men tänk på att dessa bara ska vara stöd, inte ta över diskussionen. Förbered t.ex. ett dokument och skriv ut det eller skriv för hand. (Vid diskussionen tar vi bort mobiler och dator.)

 

A Förberedd del. Utgå från vad du anser vara intressant och viktigt att ta upp. Så här kan du förbereda dig:

 

-       Vad är intressant och viktigt att ta upp och reda ut i handling, karaktärernas utveckling och tiden etc?

-       Kan du se några mönster i boken?

-       Beskriv författarens stil! (Berättarröst)

-       Hur kan du tolka temat? Fördjupa och utveckla dina tankar.

-       Vad tar du med dig från boken? Skriv ned en diskussionsfråga som du vill att andra ska ge dig svar på/nya tankar om! Ställ öppna frågor!

-       Vilka tolkningsmodeller och perspektiv är intressanta att diskutera anser du? Förbered tankar om ett par ingångar!

 

Kunskapskrav för bokdiskussion i grupp: Utifrån de två nationella kunskapskraven för muntlig diskussion och skönlitterär analys och tolkning.

 

E

C utöver E :

A-   Utöver C

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys.

I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.

 

 

Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.

I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.

I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Delta i samtalet så att innehållet blir sammanhängande och begripligt.

 

Ha viss kontakt i gruppen.

Relativt ledigt delta i samtalet. Ställa någon fråga/fånga upp det någon annan har sagt och utveckla. 

 

Bemöda sig om god kontakt i gruppen.

Ledigt och säkert framföra tankar och exempel. Fånga upp vad andra har sagt, utveckla och nyansera.

 

Ha god kontakt i gruppen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Litteraturdiskussion
Uppgifter
Svenska 3 Bokdiskussion

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback