Skolbanken Logo
Skolbanken

Före Bornholm- språkutveckling

Förskola på tur, Bollnäs · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

I vår språkundervisning arbetar vi med språkmaterialet Före Bornholm - Språksamlingar i förskolan.

Pedagogisk utgångspunkt och vetenskaplig grund

Språkmaterialet Före Bornholm är en språkmodell för barn i förskoleålder, det har vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Denna forskning har visat att för att kunna utveckla godläsinlärning, är det viktigt med språklig medvetenhet. Om barn får ägna en liten stund åt språklekar varje dag, klarar de läs- och skrivinlärningen bättre i skolan.

Före Bornholm gör barnen medvetna om hur språket är uppbyggt och att vävaren ord sitter samman av olika språkljud, så kallade fonem. Genom lek med olika språkljud, rim och ramsor och andra språklekar, har man kunnat se att det blir lättare att förstå ordavkodning, stavning och läsförståelse i skolans undervisning. Särskilt goda effekter på läs- och skrivinlärning kan man uppnå, genom att göra barnen särskilt uppmärksamma på olika ljud och bokstavslekar.

Mål och syfte

Var är vi?

Vi har uppmärksammat att barnen på hamreområdet  behöver ett ökat ordförråd, ökad språkförståelse, återberättande samt det svenska språket. Vi väljer därför att ta in Före Bornholm i vår undervisning som är en start inför förskoleklass där de sedan använder sig av Bornholmsmodellen.

Var ska vi?

Vi ska stärka barnens språkutveckling och språkliga medvetenhet.

Vi vill att barnen

  1. Visar nyfikenhet, lust och nyfikenhet för att utveckla sin kunskap i språket.
  2. Får en ökad kunskap och förståelse för språket och hur det är uppbyggt.
  3. Får en ökad självkänsla att använda sig av ett nyanserar språk och tillit till sig själv att tala inför gruppen.

Genomförande

Vi använder oss av material Före Bornholm - Språksamlingar i förskolan, för att på ett lek- och lustfyllt sätt ta in språkundervisning i vår verksamhet. Före Bornholmsmodellen är utformad på ett sådant sätt att det möter barnens nyfikenhet och lust att lära.
 Vi arbetar med detta från tisdag till tisdag då materialet är uppbyggt veckovis. Då 15 timmars barnen inte är på förskolan måndagar och fredagar så tänker vi tisdag till tisdag. Vi har 4 undervisningsgrupper, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens språkutveckling. Vid varje undervisningstillfälle följer vi språkmaterialet uppbyggnad. 

Varje språksamling innehåller följande:

Upprop,, veckans ramsa, veckans högläsning , sånglek,  språklek, och avslutning.

Vid varje tillfälle får barnen möjlighet att öva på rim, mungymnastik, sätta ihop ord, återberättande, meningar och ord m.m.

Dokumentation under läroprocessen

Barnens enskilda lärande synliggörs för barnet, vårdnadshavare och pedagoger genom dokumentation i unikum , utvecklingssamtal och avdelningsmöten.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback