Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Stormaktstiden 1611-1718

Fontinskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Stormaktstiden kallas den tidsperiod i Sverige som varade från 1611-1718 och den kallas så eftersom Sverige erövrade och behöll en stormaktsställning i Europa. Sverige har aldrig varit så stort som då och även landets ekonomi växte. Flera olika regenter avlöste varandra under dessa ca 100 år, Sverige var även med i krig och häxprocesserna rasade över landet. Under denna tid grundades både Riksbanken och Postväsendet och dessa finns ju än idag.

Detta ska du få lära dig:

* Varför perioden 1611-1718 kallas för Stormaktstiden

* Hur stort Sverige var under denna tidsperiod

* Namn och fakta om regenter under epoken

* Hur människorna hade det

* Orsaker till, förlopp under och följder av några händelser under Stormaktstiden, t.ex. Trettioåriga kriget, Reduktionen och Häxprocesserna

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

 Begrepp: 

trettioåriga kriget, häxprocess, reduktion, utskrivning, tronföljd, abdikera, katolik, protestant, karoliner, förmyndarregering, Axel Oxenstierna, rikskansler, nation, furstedöme, här, kejsare, stupa, plundra, sargad

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

* söka information

* undersöka

* tolka, se likheter och skillnader

* förstå och använda historiska begrepp

* föra resonemang (orsaker, förlopp och följder)

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och /sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen

* Vi tränar på att föra resonemang enligt cirkelmodellen/EPA

 

Så här ska du få visa dina kunskaper:

* Vid genomgångar och diskussioner

* Lärandematris med kommentarer

* Google formulär

 

Detta kommer att bedömas:

* Hur du deltar i genomgångar och diskussioner

* Hur du genomför dina arbetsuppgifter på lektionstid

* Hur du använder begrepp

* Hur du klarar skriftliga/muntliga läxförhör/prov

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden, en lärandematris
Uppgifter
Frågor till Stormaktstiden