Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Livet förr och nu

Vasaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Du kommer att få lära dig om hur barn och familjer hade det förr. Vi kommer också att titta på likheter och skillnader mellan livet förr och nu.

 

SYFTE
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillämpa sig en historisk referens och en fördjupad förståelse för nutiden.

 

MÅL

Efter avslutat arbetsområde ska du: 

 • Kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Kunna berätta något om kyrkans roll i samhället förr. 
 • Kunna berätta något om skolan förr i tiden.
 • Känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder.

 

UNDERVISNING

Vi ska tillsammans:

 • Göra en tankekarta om vad vi redan kan om förr i tiden.
 • Använda en tidslinje för att titta på hur lång tid 100 år är och hur mycket som har uppfunnits/ hänt sedan 100 år tillbaka samt göra en egen tidlinje. 
 • Titta på foton som visar hur livet och skolan såg ut förr.
 • Titta på olika filmavsnitt ur  t.ex "Madicken",  för att bland annat studera klädsel, fordon, mat etc.
 • Tillsammans med 1A, 1B och Östgötamusiken framföra Astrid Lindgrensånger för publik. 
 • Titta på bilder på internet och i läroböcker för att se vad vi kan lära oss om vardagen förr. 
 •  Läsa olika berättelser om hur livet var förr.
 •  Diskutera runt det vi ser, lyssnar på och läser.
 •  Arbeta i grupp och redovisa.
 •  Skriva faktatexter och rita bilder.
 •  Intervjua en äldre släkting eller bekant.
 •  Besöka hembygdsgården i Mjölby.
 •  Göra en tankekarta efter arbetsområdets slut och jämföra med den tidigare för att se om vi har lärt oss något mer.
 
BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 •  Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
 •  Ge exempel på människors levnadsvillkor för länge sedan.
 •  Ge exempel på kristendomens roll i skolan.
 •  Använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder. 

Läroplanskopplingar

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter