Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Geografi

·

Årskurs:

F - 3

SO - Vår värld och flyttningar

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Tänk dig att du flyger och tittar ner på jorden. Då ser allt väldigt litet ut. En karta är ett sätt att göra en bild av jordytan i förminskad form. Olika sorters kartor kan visa olika sorters saker. Genom en karta kan du få reda på många saker. Hur många världsdelar finns det och vad heter de? Var ligger Afrika? Var ligger Sverige och och hur känner jag igen landet på världskartan? De här frågorna och många andra som du har om var platser finns på jorden kommer du att lära dig att hitta svar på nu när du själv blir en av de stora upptäckarna.

Syfte och mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 

 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • namnge världsdelarna och några av världshaven samt peka ut några av dessa på en karta och jordglob
 • berätta om ett land eller plats och berätta vilken världsdel den ligger i
 • berätta om exempelvis landets levnadsvillkor och naturen.
 • beskriva varför natur och miljö kan påverka var människor bor och arbetar.
 • berätta varför människor flyttar och vad det kan innebära för barn och familj.

   

   

   

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Titta på olika typer av kartor ex. Google Earth
 • Undersöka olika platser i kartböcker och på jordgloben.
 • Göra egna kartor tex över ett rum eller skolgården
 • Lyssna på musik från olika världsdelar
 • I grupp undersöka olika naturtyper i Sverige.
 • Samtala och diskutera olika levnadsvillkor och orsaker till att människor flyttar.

 

Delaktighet och elevinflytande:

 • V - Eleverna får berätta vad de redan vet om ämnet
 • Ö- Eleverna får berätta vad de önskar veta och lära sig om ämnet
 • L- Eleverna får själva sätta ord på det de lärt sig och överensstämmer det med Ö dvs det de önskat lära sig
 • Eleverna kommer att få vara delaktiga i planeringen.
 • Självskatta sitt eget lärande på målplansch.

 

Bedömningen kommer ske genom:

 • Observationer och samtal.
 • Exit Ticket
 • Dokumentation i bok och redovisa i grupp om en naturtyp.
 • Tummen Upp! test

 

 Begrepp:

 • väderstreck 
 • kompass
 • atlas (kartbok)
 • kontinent
 • land, länder
 • gräns
 • världsdel
 • världshav
 • karttecken
 • jordglob
 • naturtyper

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback