Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Femårsgruppen

Förskolan Hagalund, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Arbetet med Bornholmsmodellen har dragit igång och under de kommande 19 veckor fram till sommaravslutningen kommer vi att jobba med gruppen varje fredagar.

 

 Syfte

Arbetet syftar till att skapa en förståelse för hur språket är uppbyggt, både i det skriftliga och i det muntliga.

 

Målet är att:

  • Utvecklar sin språkliga medvetenhet, vilket är en viktig grund för att kunna avkoda/läsa.
  • Utvecklar sin kommunikationsförmåga, analysförmåga (tolka, värdera, reflektera).

 

Tidsaspekt

Varje vecka fr o m  vecka 7 2020  t o m vecka 24 2020

 

Metod/undervisning

I Bornholmsmodellen arbetar vi i med femårsgruppen varje fredag.

Vi leker olika språklekar som innefattar fem huvud grupper:

 

  • Lyssna på ljud. Lekar där barnen lyssnar efter olika ljud. 
  • Ord och meningar. Här handlar det om att barnen ska förstå vad en mening är och att en mening kan delas upp i ord.
  • Första och sista ljudet i ord. Att höra språkljud för att kunna uppfatta vad ord börjar och slutar på. 
  • Språkljudens värld. Barnen får öva sig att ljuda samman ljud till ord.
  • Bokstävernas värld på väg mot riktig läsning. I lekar får barnen lära sig att (ljud/ljuden) i vårt skriftspråk representeras av bokstäver. När barnen lär sig att läsa lär de sig också att utnyttja bokstävernas ljud när de identifierar skrivna ord.
  • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) 
  •  Natalia har huvudansvaret för att planering, dokumentation och genomförande.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback