Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 6 och 7 - Egen idé textilslöjd !

Gubbängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 oktober 2022

Här arbetar du med en egen idé för att utveckla förmågorna i slöjd. Detta arbete sker efter det ordinarie startarbetet.

Syfte:

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Genomförande:

I detta arbetsområde ska du utgå från en egen idé och gå igenom hela slöjdprocessen.

Börja med att planera ditt projekt - formge. Tänk på att skissen är viktigt för att du ska kunna kommunicera vad du tänker göra. Mått, material, färg och form är ledord för formgivandet.

Genomför din planering - resultatet blir den färdiga produkten.

Skriv en utvärdering av projektet. 

OBS! skriv loggbok i slutet av varje lektion. Tänk på att motivera alla val du gör under processen, analysera hur arbetet går löpande och beskriv med hjälp av slöjdspecifika begrepp vad det är du gör.

Bedömning:

Planering, genomförande/produkt och utvärdering är bedömningsunderlag.

Planering och utvärdering bedöms vid inlämning och genomförandet och produkten bedöms dels löpande under arbetets gång och dels vid inlämning (produkt).

När slöjdprojektet är klart lämnas planering, produkt och utvärdering in och bedömningen presenteras i en matris på unikum.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Textilslöjd egen idé
Uppgifter
utvärdering egen ide

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback