Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Tema vatten

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Hur ser fördelningen av vatten ut i världen? Varför är vatten en bristvara? Varför kan man inte dricka saltvatten? Hur behandlar vi människor vårt söt- och saltvatten? Vad kan vi göra för att ta hand om jordens vattenresurser?

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

Reflektera och analysera om varför:
- vatten är bristvara på jorden?
- fördelningen av vatten ser ut som den gör på vår jord?
- vad vi kan göra för att skapa en hållbar utveckling gällande vattenfrågan?

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

- om vattnets betydelse och fördelning för människan, djuren och samhället.
- hur tillgången till vatten ser ut i världen och varför den ser ut som den gör.
- hur vattenbristen påverkar hur människor lever.
- hur olika val och hur du och jag prioriterar skapar en bättre miljö och hållbar utveckling.
-
nya viktiga begrepp som avdunsta, grundvatten, sötvatten, vattenbrist, vattenförbrukning och mikroplast.

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Vi läser tillsammans i "Koll på geografi"
* Filmer som tillhör området
* Diskussioner i helklass och enskilt
* Enskilt reflekterande kring olika frågor som handlar om "vatten"
* Praktiska övningar 

 

Bedömning och redovisning

I det här området bedöms du på:

* olika test både muntligt och skriftligt på området
* hur aktivt du deltar i diskussioner både i grupp och i helklass.
* dina kartkunskaper på Världshaven
* hur väl du reflekterar och analyserar i olika frågor som tillhör området.
m.fl.


Läroplanskopplingar

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
SAMHÄLLSKUNSKAP
Kunskapskrav i Geografi - Indelade i moment (Inkl F)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter