Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Planering vecka 4-10

CFL - Centrum för flerspråkigt lärande, Härryda · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Under v. 4-10 kommer vi jobba med fakta om klimat förändring och hållbar utveckling. För att kunna leva friskt är det viktigt att tänka på hållbar framtid eftersom det är vår jord vi lever på. Det är viktig att hålla rent och ha en bra mljö. Att ta hand om miljön på olika sätt är att ha kärlek för miljön. Det är bra att veta sin egna påverkan och vad man vill göra för jorden. Vi ska jobba tillsammans på olika sätt för att veta hur man tar ansvar för miljön. Hur ska vi ta hand om miljön? Vad kan man göra för att hjälpa? Fördelarna med att ta hand om miljön samt nackdelar med att göra motsatsen. Vi kommer att ha både skriftliga och muntliga diskussioner, samt kolla på korta klipp tillsammans.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
gygy