Skolbanken Logo
Skolbanken

Jag, min familj, mina kompisar och alla människor. Projektplan ht-19-vt-20

224551 Förskolan Smeden, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Jag och min kropp, min hälsa, mina känslor, mina drömmar, mina lekar, mina relationer med de andra människor, natur.

Fokusområde i enheten
Under verksamhetsåret 2019–20 skall hela Telefonplans förskoleområde lyfta sitt arbete med hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling innefattar tre aspekter, den mellanmänskliga, den miljömässiga och den ekonomiska – ett bättre ord är kanske – En hållbar framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led.
Resultat av uppstartsveckor
På Safiren har vi under höstterminens uppstart fått nya barn och vi har gjort om den pedagogiska miljön. Vi har sett att barnen på Safiren är intresserade av att leka tillsammans och vi pedagoger behöver vägleda och underlätta för barnen att prata och mötas vid konflikter och oliktänkande. Under september valde barnen tema för projektet och det kommer att handla om - ”Jag, min familj, mina kompisar och alla människor”.  Vi har kommit till detta genom att samtala med barnen om vad hållbarhet betyder. Barnen ritade och berättade om en värld där de ville leva och en värld som de inte ville leva.
Mål från Läroplanen Lpfö98 rev 2018
Normer och värden- respekt för allt levande och omsorg om sin miljö.
Utveckling och lärande-utvecklar sin förmåga att fungera enskild och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
Barns inflytande-utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Syfte-varför?
Vårt syfte med här projektet är att fortsätta fördjupa oss kring trygghet och socialt samspel. Vi vill förstärka och uppmuntra vikten av att måna om sin omgivning, både miljö och alla relationer. Vi utgår från barnet själv-vem är jag, hur ser jag ut, hur ser min familj ut, hur ser min omgivning ut, vad behöver jag och vi för att hålla kvar välbefinnande. Tanken är att lägga grunden för en hållbar utveckling.

Vad? 
Jag och min kropp, min hälsa, mina känslor, mina drömmar, mina lekar, mina relationer med de andra människor, natur.

Varför?
 För att skapa en positiv framtidstro hos barnen och vuxna där vi tar   hand om oss själva, varandra och miljö samt att ha kul tillsammans

Hur?
Vi arbetar i mindre grupper kontinuerligt för att kunna följa barnens tankar och arbeta målorienterat.
Genom att barnen får många möjligheter att i sin takt, i mindre sammanhang och i vår pedagogiska miljö att prova de olika uttryckssätten. Spaningar/utflykter till skogen. Skapande i ateljén. Dans, rörelserummet. Ikt, (QR-koder, dator) Bibliotek (Böcker,) Muséum. (Ev. naturhistoriska, tekniska eller ett annat på våren)
Vi vill få vårdnadshavare delaktiga i processen av projektet. (Projektpärm, projektvägg, vi kommer att bjuda in till vernissage)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback