Skolbanken Logo
Skolbanken

Alfabetet

Förskolan BarnaSinnet, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Ett intresse för bokstäver har väckts bland barnen i Diamantgruppen. Vi tänker titta och arbeta med en bokstav per samling.

Barnens intressen
Vi märker att många av barnen i Diamantgruppen är intresserade av bokstäver och främst vilka bokstäver som finns i deras namn. De känner igen bokstäver från andras namn och påvisar gärna att de också har den bokstaven i sitt namn. Några barn uttrycker att de önskar att de kunde skriva vissa bokstäver. 

Syfte 
- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, 

Målkriterier
Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- Använder bokstäverna
- Lär sig skriva sitt namn eller känna igen sitt namn
- Uppmärksammar bokstäver i olika sammanhang

 

Metod 
Vi kommer titta på  Bolibompa: bokstäver från svt-play. Vi kommer titta på ett avsnitt per bokstav. När vi har tittat färdigt lyssnar vi på ljudet av bokstaven. Vissa bokstäver har flera ljud, vi lyssnar på de olika lägena. De som vill får gå fram till smartboarden och prova skriva bokstaven. Sedan försöker vi komma på ord som börjar på den aktuella bokstaven. Efter det skapar vi bokstaven på olika sätt t.ex. med kaplastavar, med bokstavsormar eller med våra kroppar . 

Förutsättningar 
Vi kommer ha två samlingar i veckan med en bokstav per samling. 

Dokumentation
Vi sätter upp bokstäverna som vi skapat. Ett kort per bokstav.

Förberedelser
Kan vi ta fram programmet så det ligger redo på smartboarden?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback