Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation och samspel

Rättviks Grundsärskola, Rättvik · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Att bli motiverad att kommunicera med bilder. Bilder underlättar den vardagliga kommunikationen. Att erbjuda eleven olika valmöjligheter att peka på eller ge bild till personal för att uttrycka en önskan.

I nulägesbeskrivning:

Kommunicerar eleven med gester och kroppsspråk, har en del ljud som uttrycks i sin kommunikation. Har en pecs bok ....

Eleven kan göra val utifrån pecs pärmen 9 bilder. Eleven förstår när det uppmanas till olika aktiviteter genom bekanta ord såsom mat, toa, buss, gå ut, gunga, mm. Vid matsituation maten är eleven motiverad att använda bildstöd.

 

Eleven har påbörjat med uppgifter där:

1. Eleven via ögonkontakt och kroppsspråk signalerat till pedagogen och pekat på pecs boken som har funnits på en hylla.

2. Pedagogen har hämtat pecs boken åt eleven och lagt den framför eleven på arbetsbänken.

3. Eleven har fått välja bild på val av aktivitet ex, sång, musik, Ipad.

 

I inlärningssituationen träna:

Inlärningsprocess steg 1:

1. Träna på att känna igen bilderna på de olika jobben genom att göra aktiva val.

Exempel på jobb som eleven väljer mellan: Tavla (Turtagning), Hoppaboken (Två ords meningar), Babblarna (Sång, ljud, rytm),Tygbokstäver (Irene Johansson),  

 

Inlärningsprocess steg 2:

* Självständigt ta pecs-boken på bordet framför sig och öppna. Utifrån kategorin jobb välja mellan två olika jobb genom att självständigt ta bilden och ge till personalen.

 

Inlärningsprocess steg 3:

Vid rastaktivitet träna på att välja en aktivitet utifrån en "bildstödskarta" ´med bilder på olika rastaktiviteter ex, en gunga, och självständigt ge till personal.

 

 

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uttrycka en önskan verbalt.