Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Hem- och konsumentkunskap, Teknik, Svenska som andraspråk, Biologi, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Tema bondgården

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Ett temaarbete om livet på bondgården.

     Innehåll

 • Känna till och kunna namnge våra vanligaste bondgårdsdjur och veta vilken nytta vi har av djuren
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
 • Kunna namnge våra 4 sädesslag.
 • Känna till några maskiner.
 • Känna till hur tekniken påverkat livet för bonden.

Undervisning

        Vi ska:

 • Lära oss om genom att läsa faktaböcker.
 • Titta på filmer.
 • Skriva egna faktatexter om djuren.
 • Arbeta själv och tillsammans med andra.
 • Ett besök till bondgården.

 

     Bedömning

       Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Benämna de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • Kunna djurens olika namn i en familj.
 • Skriva en enklare faktatext.
 • Kunna namnet på de fyra sädesslagen.
 • Kunna namnge några maskiner bonden använder.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback