Skolbanken Logo
Skolbanken

Världsdelar

Rävekärrs anpassade grundskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Nu är det dags för dig att ge dig ut i världen. Du kommer få lära dig om våra världsdelar och världshav.

Arbetsområde

 Du kommer att få lära dig om våra världsdelar och världshav med fokus på  världsdelen Asien. 

Du ska få en inblick i några länder vad gäller naturtyper, befolkning och djur.

Du ska få studera jordgloben. 

 

 Konkreta mål

Efter arbetet med jorden kommer du att: 

 • Ha nya kunskaper om våra världsdelar, världshav och några länder.
 • Ha större förståelse för hur det är att leva på olika platser på vår jord.
 • Kunna medverka när vi använder jordgloben för att peka ut världsdelar, hav och några länder.
 • Ha ett utökat ordförråd genom att känna till några ämnesspecifika begrepp.

 

Bedömning

Kunna:

 • Benämna något land, världsdel och världshav
 • Delta i samtal och diskussioner kring att leva på andra platser på jorden
 • Kunna medverka i att hitta världsdelar på jordgloben. 
 • Delta i samtal då vi använder oss av ämnesspecifika ord och begrepp.

 

 Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

 

 • Läsa några faktatexter. 
 • Se filmer.
 • Delta i samtal. 
 • Träna på att hitta världsdelarna på jordgloben.
 • Följa Emma`s resa i Asien.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback