Skolbanken Logo
Skolbanken

Pärlplattor - undervisningsplan

224581 Förskolan Hovet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Under en lång period har flera barn på Nyckeln ägnat sig åt att skapa med pärlplattor. Intresset har inte avtagit utan snarare ökat och fördjupats. Vi pedagoger har lyssnat in barnen och tillfört mer material såsom mer avancerade pärlplattemönster, fler kvadratiska pärlplattor där barnen kan skapa egna mönster eller följa en beskrivning.

  • VAD: (Innehåll)

Pärlplattebyggande

Mönsterskapande

 

 

  • VARFÖR? (Syfte)

 

För att det är ett stort intresse hos barnen och vi ser att det ger dem möjligheter till att utveckla flera färdigheter som;

Uthållighet, finmotorik, samarbetsförmåga, hänsynstagande, kommunikation, kreativitet

 

Det matematiskt tänkandet ser vi har ett stort inslag här.  För att kunna följa ett mönster måste de kunna räkna. Räkna hur många pärlor det är på en rad, hur många "piggar" in på nästa rad ska jag börja? Får det mönster jag har valt plats på en liten kvadrat eller måste jag ha en stor?

Färgsorterande.

Barnen har utforskat flera utmaningar som:

Att rita egna "pärlplatteritningar" utifrån en bild - hur efterliknar man en bild när pärlplattans utformning begränsar hur man gör linjer och former

Hur formar man en cirkel på en pärlplatta? 

 

 

 

  • HUR? (Metod)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?

Barnen får mycket tid och utrymme för sitt skapande. De har möjlighet att spara sina pärlplattor som inte hinner bli klara.

Vi har under processens gång tillfört olika ritningar på mer avancerade pärlplattor. 

Barnen kan utforska vad som finns på internet - för att hitta nya pärlplattemönster, inspiration

Barnen inspireras av varandra

 

  • VEM?

Vi har sett hur intresset har spridit sig från att några få i gruppen var intresserade till att alla har provat på något sätt. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter