Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Musik - Eget skapande

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Skapande är en central del inom musiken där du använder dina kunskaper tillsammans med din kreativa förmåga.

Uppgift

Du ska i antingen grupp, par eller självständigt skapa en låt i valfri musikgenre och valfri instrumentsättning som ska innehålla både text och musik, vilket innebär att både rytm, harmomik (ackord) och melodi ska finnas med. Låten behöver minst ha en vers och en refräng och minst vara ca. 45 sekunder. Projektet kommer pågå under samtliga musiklektioner mellan v.6- v.14 2020.

Syfte

Vi kommer att jobba med din förmåga att:

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Konkretisering av mål

I arbetet med denna förmåga kommer vi att arbeta med följande ur det centrala innehållet:

  • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta på följande sätt:

  • Genomgång av hur olika låtar är uppbyggda.
  • De grundläggande musiksymbolerna och deras funktion.
  • Tips på hur man kan skapa olika slags musik.
  • Eget arbete med skapande.

Bedömning

Jag kommer att ha fortlöpande bedömning allt eftersom projektet fortskrider, med avslut v.14 2020.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Uppgifter
Vi gör egna "Hits"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback