Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Medeltiden år 1050-1500

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Vi kommer att jobba med medeltiden. Du kommer lära dig om hur det var att leva på medeltiden, om hur Sverige blir ett rike, vilka som styrde och hur samhället förändrades med den nya religionen.

Vad ska du känna till?

 • Du ska lära dig olika ämnesbegrepp
 • Du ska kunna berätta om hur livet såg ut för de olika stånden på medeltiden.
 • Du ska känna till om några viktiga händelser och personer under medeltiden.
 • Du ska kunna berätta om hur religionen och kyrkan påverkade människorna på medeltiden.
 • Du ska kunna berätta om hur Norden styrdes under olika perioder på medeltiden.
 • Du ska kunna visa på spår från medeltiden till vår tid
 • Du ska kunna jämföra, resonera och dra slutsatser. Visa på orsaker och konsekvenser av förändringar

Hur kommer vi att arbeta? 

      1. Ha gemensamma genomgångar, enskilda uppgifter och arbeta i par/grupp. 

      2. Läsa texter om lära om

 • Sveriges enande
 • Religionen på medeltiden 
 • Kyrkan samt klostren
 • De fyra stånden; adel, präster, borgare o bönder. 
 • Livet i byn  o staden                                                                                         
 • Sjukdomar, t ex digerdöden                                                                                        
 • Kungar och krig
 • Drottning Margareta och Unionen

       3. Titta på serien "Med Ahmed i medeltiden" och diskutera, samt skriva och svara på frågor kring det vi tittat på. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Medeltiden- kungar, drottningar och kampen om makten
Medeltiden- kungar, drottningar och kampen om makten
Medeltiden- Kungar, drottningar o kampen om makten
Uppgift 4

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback