Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Nationalism och Imperialism under 1800-1900-talet

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Under detta moment kommer vi att arbeta med Nationalism och Imperialism på 1800- och 1900-talet. Vi kommer att studera hur och varför Imperialismen uppkom, vilka drivkrafter som låg bakom och vad det fick för konsekvenser. Vi kommer också att titta närmare kopplingar mellan nationalismen Imperialismens mekanismer. Vi kommer också att titta på vilka kopplingar till första världskriget.

Syfte

Genom att studera nationalism och imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap. 

 

 

 

 

Mål med uppgiften:

 

 

Efter avslutat arbetsområde vill jag att du ska:

 

 

 

 • Kunna förklara vad som menas med imperialism och kolonialism samt skillnaden mellan dessa.
 • Kunna sätta Imperialismen i tid och rum (var och när).
 • Kunna redogöra för orsaker och konsekvenser av imperialismen utifrån perspektiven: politiskt, ekonomiskt, socialt/kulturellt och geografiskt.
 • Känna till vilka länder som blev kolonialmakter och hur koloniseringen gick till. 
 • Kunna ge exempel på kolonial konflikter.
 • Kunna förklara vad som menas med Nationalism är och ge exempel på orsaker till och konsekvenser av nationalismen.
 • Kunna förklara hur nationalismen bidrog till Imperialismen.
 • Vissa att du kan söka och hantera information, vet vad som är en relevant källa, källkritiskt granska källor och skriva källkritik.

 

 

 

Så här ska vi arbeta: 

 

 

 

Vi kommer att arbeta med texter, filmer och bilder

 

 

 

 • Du är med på genomgångar och tar anteckningar. 
 • Du ska också se på filmklipp och göra uppgifter till dessa.
 • Du gör olika övningar som du får av mig.
 • Du läser på och gör efterforskningar om koloniala konflikter.
 • Du skriver källkritik 

 

 

 

Uppgifter:

 

 

 

 1. Se filmen Max’s 1800-tal och svara på frågor + kommentera andras inlägg. *Grupppuppgift
 2. Välj mellan ”En plats i solen” och ”Sydafrikas Napoleon” och ”Victorias imperium”. *Paruppgift
 3. Förutom detta ska du fördjupa dig i en hädelse/konflikt under imperialismens tid. *Paruppgift
 4. Du formulerar provfrågor om Imperialismen och kolonialismen.
     

 

Så här ska arbetet redovisas:

 

 • Ljudfil/text av intervju
 • Muntlig redovisning 
 • Litet prov

 

 

 

Detta kommer att bedömas: Se kunskapskraven!

 
 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Matriser i planeringen
Nationalism och imperialism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter