Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a2

Globala målen nr 10

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Minskad ojämlikhet Ett samarbete mellan Svenska 1 och Samhällskunskap 1a2

RETORIK OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING

Nu ska vi titta på den retoriska arbetsprocessen och du ska genomföra en muntlig framställning inför grupp. Din framställning ska vara tre-fem minuter lång och du ska använda dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Framställningen ska vara av argumenterande karaktär och du ska utgå från den här mallen:

·       Inledning:

·       Tes (åsikt som du vill övertyga läsaren om):

·       Argument 1:

·       Argument 2:

·       Motargument:

·       Bemötande av motargument:

·       Argument 3:

·       Avslutning:

 

Det här arbetsområdet är ett samarbete mellan kurserna "Svenska 1" och ”Samhällskunskap 1a2” och därför ska din framställning handla om något delmål i det globala målet nummer tio – Minskad ojämlikhet. Här kan du tänka stort eller smått, globalt eller lokalt. Det viktiga är att du tar ställning och argumenterar för din sak.

Utöver din muntliga framställning ska du vara opponent. Det innebär att du ska läsa ett talmanus och skriva tre-fem frågor som du sedan ska ställa till din klasskamrat. Ta gärna hjälp av ”Elevhjälp” (pdf) som du har fått på Samhällskunskapen. På sida två - ”Resonera/Diskutera/Samtal”- hittar du många uppslag på frågor att utgå ifrån.

Ett exempel på en fråga kan vara: ”Du nämner att…… kan du utveckla det lite mer eller förklara på ett annat sätt för jag förstår inte riktigt?”

Redovisning: torsdag den 12/3 kl. 8.00-11.15

Här hittar du Globala målet nummer tio:

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/

 

Här hittar du förslagen på teser/ämnen som ni spånade fram under dagens lektion:

1.     Tillgång till hjälpmedel ser olika ut i olika länder (vid funktionsnedsättningar)

2.     Vi ger olika typer av sjukdomar olika status och det påverkar vilken vård vi får.

3.     Vi bemöts olika beroende på vilken etnicitet eller härkomst vi har.

4.     Det finns inkomstklytor och vi behöver arbeta för att minska dessa.

5.     Vi måste vara lika inför lagen och straffen ska vara de samma, oavsett om vi är man eller kvinna.

6.     Vi ska ha rätten att bestämma över vår egen kropp ( vid ex. abort, sexuell läggning m.m.)

7.     Olika jobb har olika social status. Detta skapar ojämlikhet!

8.     Vi måste arbeta för att alla ska ha rätt till utbildning - oavsett vilket land du bor i.

9.     Homosexuella ses inte som lika seriösa som heterosexuella (exempelvis när de lever i en relation).Tips på tänkbara källor:

Olika artiklar och hemsidor

RFSU

Landguiden

Globala målens hemsida

Regeringens hemsidaDefinitioner:

Ojämlikhet - skillnader i ekonomisk fördelning, inkomster, social status eller makt.

Främja jamlikhet - allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.

 

Kört fast? Kolla in tipsen på Globala målens hemsida. Finns det något där som du kan formulera en tes utifrån? Något som du kan använda och göra till "ditt"?

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/

 

Ett kort ljudklipp om mål nummer tio och jämlikhet:

https://urplay.se/program/213693-kjellkoll-mal-10-minskad-ojamlikhetTänk på att du ska hänvisa och referera till källor på ett smidigt sätt i ditt tal. Här får du några tips på vilken information du ska ha med:

 

LATHUND FÖR LÖPANDE KÄLLHÄNVISNINGAR OCH REFERATMARKÖRER

När du hänvisar till källor i löpande text behöver du berätta för läsaren:

·       Vem/vilka som har skrivit texten eller står bakom källan.

·       När informationen publicerades eller uppdaterades senast.

·       Var man kan hitta informationen.

 

Exempel:

På sin hemsida skriver den globala barnrättsorganisationen Rädda Barnen att utbildning är det effektivaste sättet för människor att ta sig ur fattigdom.

I artikeln Alla barn har rätt att gå i skolan skriver den ideella föreningen Unicef Sverige att de arbetar extra hårt för att flickor ska få gå i skolan.

I artikeln Forskaren: Det händer i hjärnan när vi läser, publicerad på Svenska Dagbladets hemsida 2017-12-18, skriver Cecilia Burman att vi reda under våra första levnadsår möter text i olika former.

 

Vanligt förekommande referatmarkörer:

·       Berättar

·       Skriver

·       Säger

·       Menar

·       Anser

·       Hävdar

·       Påpekar

·       Visar

 


Läroplanskopplingar

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.

Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Globala målen nr 10 Samhällskunskap

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback