Skolbanken Logo
Skolbanken

Hamngårdens/Kajutans utbildningoch undervisningsplan

223231 Förskolan Hamngården, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Vi på förskolan Hamngården har valt att arbeta med temat, ”Hållbar utveckling”. Vi vill arbeta med att ge barnen möjlighet till att förbereda sig för ett förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle. Barnen skall ges möjlighet att utveckla olika val som bidrar i framtiden till en hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi kommer också ge barnen möjlighet till att uppleva rörelseglädje som i ett längre perspektiv leder till bra hälsa och välbefinnande.

Hållbar utveckling

Syfte:  

       Att barnen ska bli medvetna om ett varsamt förhållningssätt till miljö, förbrukning, natur etc som kan bidra till Hållbar utveckling

       Att stimulera intresse för kunskap om natur, samhälle och teknik. 

Varför startar detta projekt?

Vår verksamhet ska bl.a. baseras på läroplanens mål kring hållbar utveckling.

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen visar intresse för natur,  miljö, växter och djur när vi är ute på förskolans gård, närmiljö och skogen. Barnen plockar och leker med naturmaterial. De frågar också mycket om djur och natur. Barnen visar hela tiden ett stort och spontant intresse för att röra sig både inomhus och utomhus.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Barnen skall få upptäcka genom att påvisas natur, djur, växter, förhållningssätt, sociala relationer, återvinning och rörelse. Utifrån detta kommer vi att arbeta, undervisa och ge barnen möjlighet att utvecklas och ställa frågor runt hållbar utveckling.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

 

 

 

  •  Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.(art.3, 3:e st.)
  • Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.(art.6, 2:a st.)
  • Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (art.12, 1:a st.)

 

( https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten )

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Delvis under planerade tider samt när möjlighet finns och när barnen visar intresse

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Att vi förbereder miljön med mycket och olika material, synlig och inspirerande uppläggning samt med bilder och sångkort med QR-kod med mera.

Vi arbetar med att ta tillvara på olika material både från natur och på det vi kan återbruka/återvinna.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger deltar

Hur ska projektet dokumenteras?

Via skolplattformen och med dokumentation uppsatt i våra lokaler

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom att reflektera tillsammans med barnen, samt dokumentera med  foto, film och text.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

se respektive avdelning


Läroplanskopplingar

Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback