Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jag, du och vi

Nyhammars förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Arbete som fokuserar på barnets förståelse för sitt värde och sina rättigheter.

 

Var är vi?

Barnen är bra på att se varandra, att se hur andra mår och vad andra är bra på. De är bra på att ta hjälp av varandra.

De är bra på att berömma varandra och trösta och lyfta varandra.

Barnkonventionen har blivit lag och barnen har rätt att veta allt om sina rättigheter/skyldigheter. 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen få en stärkt självkänsla, förstår sitt värde som individ men också som en del av gruppen och i samhället. Att alla är bra på något och att de är viktiga. 

Hur gör vi?

Vi har ett blädderblocksblad med rubriken "Jag är bra på..."där alla barn står med och får frågan "Vad är du bra på?" vi skriver ner svaren barnet ger, ett svar varje gång vi arbetar med temat. Om barnet inte kommer på något har vi förslag i bakfickan till alla barn samt att kompisarna får ge förslag. Vid avslutningen för året inför överflytt till F-klass får varje barn ett diplom där det står vad barnet är bra på. Alla ska lika många Jag är bra på svar. Arbetet med detta har vi torsdagar vid samling.

Vi har varje torsdag förmiddag vid samling "Jag vill visa" där barnen får visa något som det är stolt över samtidigt som barnet får träna på att stå i centrum och beskriva något. De får får känna att det de tycker om är viktigt och intressant. De får känna att vi andra känner intresse och vill veta mer.

Vi har fått en bok från biblioteket om barnkonventionen "Rätt lätt 1, om barnets rättigheter" som har korta och bra inlägg om varje artikel som är viktig för barnen att kunna. Bokens syfte är att berätta om barnets rättigheter och barns ansvar för varandras rättigheter samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslusta. Vi har en sida vid varje torsdagssamling före "Jag vill visa" och "Jag är bra på"

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback