Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Vasatiden

Kyrkskolan 4-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Varför åker vi vasaloppet, varför firar vi Sverige nationaldag 6 juni.....En gång i tiden jagades en adelsman runt i Sverige. Han var på flykt från danskarna och fick vara med om en massa spännande äventyr, han utropades till kung och beskrevs som hård och rättvis.. Martin Luther kämpade mot den katolska kyrkan som så småningom ledde till grundandet av den lutherska-evangeliska kyrkan

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleverna ska veta något om hur man levde på 1500-talet och vad som hände då.

Veta vem Gustav Vasa var, hur han levde, regerade och hur han påverkat vår historia.

Veta vilka som var Gustav Vasas söner och deras liv.

Kunna använda dig av din kunskap om människors levnadsvillkor och värderingar då och fämföra med hur det är idag.

Föra enkla resonemang kring orsaker till att samhället och människors levnadsvillkor

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

-Läsa faktatexter tillsammans eller enskilt.

-Göra tankekartor med stödord och skriva egna texter

-Titta på film

-Söka fakta i olika böcker och på datorn

-Lyssna på genomgångar

Vad som kommer att bedömas:

-Dina kunskaper genom att titta på dina faktatexter och lyssna på när du samtalar och berättar. Vi kommer då att titta på hur du förklarar och använder historiska begrepp.

-Din förmåga att kunna använda dig av dina kunskaper och jämföra levnadsvillkor med idag för att se likheter och skillnader.

-Din förmåga att föra enkla resonemang om orsaker till vilka värderingar man hade och hur samhället har förändrats.

-Din förmåga att kunna berätta om hur man levde under 1500-talet vem Gustav Vasa var som viktiga händelser under denna tidsperiod.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den svenska statens framväxt och organisation.

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback