Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

TRAVELLING THE WORLD

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Let's explore the English speaking world!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Skriftlig produktion och interaktion. Faktasök från relevanta och tillförlitliga källor på nätet, främst resesidor. Fokus på att utveckla kunskaper om engelsktalande länder och deras levnadsvillkor, kultur mm samt vokabulär kopplat till resande.

Bedömning - vad och hur

Del 1: grupparbete (fokus produktion). Skriftlig resebroschyr (kan presenteras i dokument eller presentation, måste oavsett innehålla fakta och bilder) där ni via egen resebyrå erbjuder ett resmål, transport, boende, aktiviteter och utflyktsmål, mat och kultur mm.

Del 2: individuellt arbete (fokus interaktion). Ni byter broschyrer med varandra och skriver sedan en reseberättelse utifrån den fakta ni fick i broschyren samt ytterligare information ni anser nödvändig (sök vid behov). 

Undervisning och arbetsformer

Vi utgår till viss del ifrån avsnittet Travels i digilär där vi läser och jobbar med texter och läsförståelse. Där finns även diskussionsuppgifter på tema resande och länkar till listor och videor med resevokabulär som kan användas för hotellbokning, fråga om vägen, apoteks- ovh sjukhusbesök mm. Ni skapar sedan resebroschyren och sedan reseberättelsen från resmålet. Skriftligt underlag är obligatoriskt men kan kompletteras med valfri presentation tex bildspel, video eller animering.

Allt material ligger i Classroom.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback