Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samplanering Läslyftet : Sagan om det ulliga lilla fåret-Smedby förskola, grupp Jollen

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Planering för vad vi ska göra på läslyftet vecka 10

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Läslyftet sagan om det ulliga lilla fåret
Datum:  3 mars  2020
Deltagande pedagoger: Alla pedagoger på Jollen
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

lägger materialet till sagan i en påse/låda..

Vi pedagoger berättar sagan för barnen så att de får höra den som den är skriven. 

sen får barnen testa på och berättaleka själva. 

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: sagoberättande med konkreta föremål.
 
Hur:

vi samlas på mattan.

Vi berättar att barnen ska få höra sagan om det ulliga lilla fåret

efteråt bryter vi ner sagan och frågar ex på vad betyder ulligt mm

 
Vem:
Linnea och Maja -Jollen 

 

 När: tisdag  förmiddag / eftermiddag 4 februari 

 

 Var: på samlingsmattan i stora rummet.

 

Varför: för att synliggöra hur en kommunikation fungerar, hur frågor och svar går till.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 

Genom film, foto och text.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback