Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Verb i vardagen (Nyckelpigan)

Ängslyckan, Storfors · Senast uppdaterad: 12 mars 2020

För att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk arbetar vi med olika verb.

BAKGRUND Varför?

Vi har fått till oss att barn idag har ett sämre ordförråd. Därför vill vi ge barnen möjlighet att berika sitt ordförråd och sin ordförståelse.

MÅL

- Barnen får möjlighet att utforska olika verb och begrepp

- Barnen utvecklar sin koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och motorik

- Barnen ska få ett utökat ordförråd

 

METOD

Genom samtal med barnen belyser vi de verb som barnen möter i sin vardag. Vi tar sedan fasta på ett verb i taget och utforskar det djupare. 

 

Genom olika aktiviteter får barnen möta verben på olika sätt

- Hitta olika verb i böcker

- Få möjlighet att uppleva och utforska med hjälp sin kropp och samtidigt utveckla sin kroppsuppfattning och motorik

- Upptäcka saker i sin närmiljö och vardag på nya sätt

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback