Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Åsö idrott och hälsa åk 7 v. 10-14

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

V. 10-14 kommer vi att arbeta med takt och rytm och traditionell dans genom att lära oss bugg. Vi kommer även prata om allemansrätten och då dela upp klasserna. I blockgrupperna kommer ni att få planera och genomföra uppvärmning/aktivitet med gruppen som ni själva 3o3 håller i.

Idrott och hälsa åk 7 v. 10-14

 

Förmågor som vi arbetar med under momentet:

Utveckla förmågan att röra sig allsidigt genom att träna på att röra oss i takt till musik. 

Vi tränar på att planera och genomföra fysiska aktiviteter.

Förbereder oss för att vistas i naturen på ett bra sätt. 

 

Bedömning under momentet

Under momentet kommer vi ha ett skriftligt test om allemansrätten och en praktisk examination i bugg. 

Ni kommer även få hålla i en uppvärmning/aktivitet på blockpassen 3o3.

 

9 

SPORTLOV 

SPORTLOV 

SPORTLOV 

  

  

10 

Bollek 

Taktlekar projektor digitalt 

Intro förbereda uppvärmning/rörlighet/huvudaktivitet 

Skriftlig inlämning i grupp 3o3 

11 

Allemansrätten ABC/Dans DEF 

 

Allemansrätten DEF  

/Dans ABC 

      Skapa/förbereda träningspass 

 

Skapa och testa träningspass 3o3 

 Bugg  

12 

Allemansrätten ABC/Dans DEF 

Allemansrätt DEF/Dans ABC 

  

Träningspass 

 

13 

TEST allemansrätten 

Gemensam övningslektion 

 

Träningspass 

 

14 

Examination Bugg  

Orienteringsteori 

  

Träningspass 

Utvärdera träningspass 

Examination dans 

   

15 

PÅSKLOV 

PÅSKLOV 

PÅSKLOV 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Matriser i planeringen
Bugg, allemansrätt och planera aktivitet åk 7 v. 10-14
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback