Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Pedagogisk planering för hållbarutveckling

Snödroppens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Hållbar utveckling i vardagen.

 

Under våren kommer vi att jobba med hållbar utveckling i vår vardag.

 

Vi kommer att prata/uppleva/träna kring hållbarutveckling inom följande områden:

*ekonomi...att dela med sig, återbruka, pengarsvärde

*språk..att använda ett gemensamt språk,  takk-tecken, artighetsfraser, bokstäver, lära om andra språk

*resurser..att inte slösa med vatten,papper m.m, sopsortera, bara slänga lite mat, vara rädd om material och leksaker, släcka lampor, odla eget

*hälsa..kost, motion, glädje, vila

*digitalt..använda modern teknik, förstå enkel programering

*naturen..att inte skräpa ner, få förståelse för kretslopp och naturprocesser

*socialt..hur vi är mot varandra, värdegrunderFärdigheter; Ansvarstagande, tänkande och samspelsfärdigheter

 

Vad

 • Få upplevelser, kunskap och skapa djupare engagemang för lärande för framtiden
 • Arbeta vidare med materialen START och STEGVIS för att vidareutveckla de sociala färdigheterna
 • Att genom lek bekanta sig med pengar och dess värde
 • Att sortera sopor, plocka skräp i naturen och besöka återvinningsstationen
 • Att uppleva och utforska teknik och programmering
 • Att gympa, leka i organiserade former och spontant
 • Att få språka på olika former och sätt

 

Hur

 • Arbeta i mindre grupper
 • Vistas och leka i våra olika närmiljöer
 • Följa årstiderna 
 • Samla skräp
 • Öva att ta lagom med mat och slänga så lite som möjligt
 • Inte slösa med vatten, papper m.m
 • Förlänga och återkoppla upplevelserna genom att dokumentera med digitala verktyg och samtal
 • Detta ska genomsyras i det vardagliga

 

Ur Läroplanen

Lpfö 18 sida 9: Förskolans uppdrag

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling  - såväl ekonomisk och social som miljömässig.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback