Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Bilogi läran om livet

Thorildskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vad är biologi? Vad är en cell? Vad är en organism? Svaret på de här frågorna söker vi i biologin, den vetenskapliga läran om livet, levande varelser och deras samspel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får under avsnittets gång möjlighet att lära dig mer om vad liv är, olika aspekter av villkor för liv och hur olika domäner av organismer skiljer sig åt på cellnivå. Du får utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar, att resonera kring liv och livets förutsättningar med hjälp av dina kunskaper i biologi, samt söka, granska och använda information för att ta ställning i olika frågor.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen av dina förmågor sker under lektioner, laborationer och genom prov och inlämningsuppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Under avsnittet arbetar vi utifrån Gleerups digitala lärobok i biologi (år 7-9); Kap 1 - Allt som lever, Kap 2 - Bakterier / mikroorganismer. Vi använder även annat material / skolans Biologi böcker ,  filmer som berör ämnesområdet och verktyg hämtade från andra håll.

Planering, inlämningsuppgifter och annat material presenteras och lämnas in på Classroom - Bilogi Vad är liv?/ delas med mig på Drive. 

 

 


Läroplanskopplingar

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback