Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokstavsmysteriet

223951 Förskolan Marievik, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

"Jag vill lära mig att läsa och skriva med stora och små bokstäver"

I våra observationer har vi sett följande…..

Vi har sett att barnen har visat intresse för bokstäver, att skriva och att läsa. 

 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 Bokstavsmysteriet

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Vi kommer att arbeta med detta projekt utifrån barnens intresse och önskemål. Några av barnens svar på frågan "vad vill du lära dig mer om?" var:

”Jag vill lära mig läsa”

”Jag vill skriva en bok”

”Jag vill lära mig att läsa med små och stora bokstäver”

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Vi kommer att tillgängliggöra material såsom rim och ramsor, bokstäver med tecken, bokstäver ihop med QR-koder och läsa både kapitelböcker som följer en röd tråd samt andra barnböcker. Vi kommer även utefter barnens önskemål fortsätta med bokpåsen där barnen turas om att ta med sig en favoritbok hemifrån som vi läser tillsammans under samlingen. Något som vår barngrupp alltid efterfrågar är sagor. Det kommer vi att fortsätta berätta både som planerad aktivitet men även vid spontana tillfällen. Genom att följa barnens ovannämnda intressen vill vi tillgängliggöra nyanserat material men även stötta barnen i sitt utforskande genom att vara medforskare. På det sättet kan vi "knäcka koden" i bokstavsmysteriet tillsammans med barnen.

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

Vi kommer att utmana och stödja barnen i sitt forskande med hjälp av material och verktyg såsom digitalisering, språklekar, dramatiseringar samt lässtunder. Vi tittar även på pedagogiska videoklipp om språk och bokstäver. 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Vi introducerade bokpåsen under föregående projekt, det tar vi med oss även under detta projektarbete. Vi har även fortsatt ha mycket fokus på högläsning och sagoberättande. 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Barnen känner igen sina namn i skrift, kan ”sin” bokstav (begynnelsebokstaven på sitt namn) samt att många känner igen sina kompisars namn och sina familjemedlemmars i skrift.   


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback