Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Gränbyskolan Historia år 8: Revolutionernas tid

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Under det här temat ska vi titta närmare på en del av de stora förändringar som inträffade i Europa och världen under framför allt 1700-och 1800 talen. Uppfinningar och följande tre revolutioner: Amerikanska revolutionen: År 1776 samlades män från 13 kolonier i staden Philadelphia. De ville inte längre att kungen i London skulle bestämma över dem och de var osams med parlamentet i London. Franska revolutionen: Man brukar säga att den franska revolutionen startade år 1789. Den franska revolutionen är en händelse som handlar om ett stort folk som ville ha rättvisa och jämlikhet. Den industriella revolutionen: Den industriella revolutionen betyder att man övergått från manuellt arbete till arbete med maskiner. Den har även blivit en av de största förändringarna i människans historia. Det var i Storbritannien allt började.

Ämnesmål till dig som elev. Detta ska du lära dig!

 • Amerikanska revolutionen: kolonialismens orsaker, förlopp och följder
 • Franska revolutionens orsaker, förlopp och följder
 • Industriella revolutionen: några av de stora förändringarna inom jordbruk och industri samt viktiga uppfinningar med dess fördelar och nackdelar 
 • Hur Sverige blev ett industriland

 

Arbetsformer. I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med lärobok och tillhörande uppgifter
 • Se på och samtala om filmer
 • Arbeta med filmer och quiz på Studi
 • En skriftlig uppgift kring Franska revolutionen

 

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • Begreppstest på Studi
 • Skriftlig uppgift om Franska revolutionen
 • Skriftligt prov. Se provschemat på skolans hemsida.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter