Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri åk 8

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi lever i en tredimensionell värld. Vad innebär det egentligen? Vi börjar med att repetera omkrets och area innan vi arbetar med vad som kännetecknar olika rymdgeometriska kroppar såsom rätblock, kub, cylinder, kon, klot och pyramid samt lär oss beräkna dess volym.

I det här området - Geometri - får du lära dig: 

 • geometriska objekt och deras inbördes relationer.
 • geometriska egenskaper hos dessa objekt
 • avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg
 • metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska begrepp
 • enhetsbyten för längd, area och volym
 • geometriska formler och behovet av argumentation för deras giltighet
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • omkrets
 • cirkel
 • diameter
 • radie
 • area
 • parallellogram
 • rektangel 
 • romb
 • kvadrat
 • triangel
 • rätblock
 • kub
 • basyta
 • volym
 • begränsningsarea
 • prisma
 • pyramid
 • cylinder
 • kon
 • mantelyta
 • klot

Arbetssätt: 

Under veckorna 9-12 samt v. 16 kommer vi arbeta med kapitel 3 - Geometri i läroboken Matematik Y genom att ha

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter
 • problemlösning
 • enskild räkning
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • repetition
 • små test under arbetets gång
 • prov v. 12 torsdag 19/3 (OBS! Endast prov på avsnitt 3.1-3.5, v. 16 - efter er prao - arbetar vi med 3.6)  
 

Använd http://www.matematikxyz.com för att titta på filmer med genomgångar till varje avsnitt, både som förberedelse och repetition. Dessa hitter du under fliken ELEVER. Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid par-/ och gruppuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga mig om hjälp. Det är ditt eget ansvar att ligga i fas med planeringen. 

Grovplanering:

Nedan finns en grovplanering över de avsnitt vi kommer arbeta med och när med utgångspunkt för kapitel 3 Geometri Matematik Y. Ha den som hjälp när du planerar ditt arbete så att du ligger i fas. Du har fått en mer detaljerad planering i hand där du kan pricka av de uppgifter du gjort och skriva in övriga uppgifter vi arbetar med. Målet är att arbeta med minst 2 nivåer per avsnitt. 

v. 9 3.1 Omkrets och area (s. 106-112) samt 3.2 Cirkelns area (s. 113-117)

v.10  3.2 Cirkelns area (s.113-117) samt 3.3 Volym och begränsningsarea (s. 118-123)

v.11 3.4 Enheter för volym (s.124-129) samt 3.5 Prisma och pyramid (s. 130-134) 

v.12 Repetition och PROV torsdag 19/3 (avsnitt 3.1- 3.5)  

v.13-14 PRAO

v.15 PÅSKLOV

v. 16 3.6 Cylinder, kon och klot (s.135-142)

Bedömning: 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback