Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik för åk 6 - De fyra räknesätten

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 februari 2020

Repetition av de fyra räknesätten och deras algoritmer.

De fyra räknesätten

1. De fyra räknesätten

- repetition av de fyra räknesättens algoritmer

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Vi repeterar gemensamt de fyra räknesätten och deras algoritmer. Du övar sedan vidare på särskilt arbetsblad för att befästa kunskaperna.

5. Bedömning

Läraren rättar dina arbetsblad och bedömer dina kunskaper efter dem.

6. Kunskapskrav

- Du förväntas behärska metoder för hur man ställer upp de fyra räknesätten.

7. Matris

Se nedan

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik för åk 6 - De fyra räknesätten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter