Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

2

3 Världsreligioner

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi ska ta reda på likheter och skillnader mellan religionerna kristendom, islam och judendom. Vi kommer läsa och se filmer om berättelser som är likadana i de olika religioner och berättelser som är lika men ändå skiljer sig åt i de olika religionerna.

Arbetets syfte och mål

Arbetet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om likheter och skillnader i religionerna Kristendom, islam och judendom. Arbetet syftar också till att eleverna ska få kännedom om några olika berättelser och deras betydelse. Någon berättelse från bibeln och någon som är gemensam för de tre religionerna.

Undervisning och arbetssätt

  • Presentationer med de olika religionerna
  • Läsa och skriva faktatexter
  • Läsa berättelser från de olika religionerna
  • Se filmer från de olika religionerna och dess berättelser
  • Samarbetsövningar

Elevinflytande

Eleverna får möjlighet att komma med frågor och förslag på saker de skulle vilja veta mer om inom religionerna i ett VÖL-schema.  

Bedömning

Bedömningen sker löpande med återkoppling till de uppgifter vi gör.

  • Följa din utveckling med en lärandematris
  • Du ska delta aktivt på lektionerna
  • På ett enkelt sätt kunna förklara begreppet religion
  • Kunna återberätta en berättelse i stora drag som är central för varje religion
  • Kunna återge symboler, heliga skrifter, högtider och böneplatser för de olika religionerna.

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter