Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Industriella revolutionen

Killebäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 februari 2020

Vi arbetar med industriella revolutionen dess skeende och gestalter. Vi jobbar med orsaker till och konsekvenser av dess samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under perioden. Vi jobbar även med koppling till nuet.

Historia: Industriella revolutionen

Planering v 9-10  

Läsläxa: Sidorna ni skall läsa:

V 9

Stefan presenterar ämnet/området. 

Begreppen är:

tegar

skifte

fabriker

befolkningsökning

kapital/kapitalist

marknad

råvaror

stenkol

spinnmaskin

ångmaskin

fabrik

arbetskraft

vaccin

urbanisering

 

Läsläxa:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/580dc846-1ae4-4a08-ae29-f5b07a6de696

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/2da7df71-3913-4488-9485-03c14f99d577

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/22cc7a86-0b9b-462f-88eb-b50721a55e99

 

V 10 

Läsläxa:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/d4ff5ee1-f025-42e9-9b6d-ba2af5445fa6

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/d5d7e2bb-797c-4a13-9dd3-e5f1a6846e3d

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/11c9e958-4976-45eb-8a97-7349cb4f1986

 

Övningsuppgift:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/22cc7a86-0b9b-462f-88eb-b50721a55e99

 

Sammanfattning:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/11c9e958-4976-45eb-8a97-7349cb4f1986


EV prov v 10

Kunskapskrav vi arbetar med:

 

  • Eleven visar kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. 

  • Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, 

  • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. 

  • Eleven kan beskriva samband mellan olika tidsperioder. Eleven motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna och nuet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Industriella revolutionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter