Skolbanken Logo
Skolbanken

Vatten

013111 Förskolan Kista Gård, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vår målbild med tema ”vatten” är att barnen ska få ökat ordförråd och använda dessa nya begrepp i rätt sammanhang. Vi vill också att barnen ska få ökat förståelse för vattnets kretslopp och vattnets egenskaper.  

Innehåll:

Kartläggning.

 

Under hösten har barnen på Safiren arbetat med tema ”vatten”. Vi ser fortfarande ett stort intresse för allt som rör vatten tex när vi experimenterar och utforskar, i barnens lekar både ute och inne samt i skapande aktiviteter.

 

Just nu är det många barn som tränar på att självständigt kunna dricka vatten när man är törstig (hitta sitt namn på muggen, ta den och gå och hämta vatten)

 

 Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Vår målbild med tema ”vatten” är att barnen ska få ökat ordförråd och använda dessa nya begrepp i rätt sammanhang (tex flyta-sjunka).

Vi vill också att barnen ska få ökat förståelse för vattnets kretslopp och vattnets egenskaper.

Vi vill att fler barn ska lita till sin egen förmåga och känna sig självständiga, vi vill att barnen ska kunna hämta vatten själva

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Barnen ska ha tillgång till vatten vid utevistelse (regnvatten, vattenpölar eller från kranen ute).

Vi ska skaffa en låda med mer redskap till utforskande utomhus (tex trattar, silar och olika behållare).

 

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Materialet till utforskande av vatten ska vara mer tillgängligt.

 

Vi ska sätta upp fler bilder kopplade till teman så att spontana diskussioner ska kunna uppstå.

 

Vi ska ta fram och läsa fler böcker kopplade till tema.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi ska utmana barnen att testa sina hypoteser och funderingar kring olika vattenrelaterade aktiviteter och stötta dem med nya begrepp.

 

Vi ska dela barnen i mindre grupper så att alla barn kan komma till tals och får möjlighet att utmana sig själv.

 

Vi ska vara lyhörda pedagoger som möjliggör barnen att ha inflytande över sin vardag.

 6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

  • o   Vattenlek ute och inne med nya redskap och utmaningar
  • o   Experiment kopplade till vatten
  • o   Använda filmer från UR om kretslopp som introduktion för diskussioner om vattnets kretslopp i naturen.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsar

 

Både vi pedagoger och barnen ska använda bilder, våra anteckningar och barnens alster i våra reflektioner.

 

På våra reflektionsmöten kommer vi diskutera hur vi kan gå vidare för att utveckla projektet samt vilket förändrat kunnande har vi observerat hos barnen.

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback